Chcesz rozliczyć PIT za darmo?

Z PROGRAMEM PITY 2012 TO ŻADEN PROBLEM!

Pobierz najlepszą darmową aplikację i rozlicz się przez Internet bez wychodzenia z domu!

Pobierz teraz PROGRAM PITY 2012

Czy przepisy podatkowe związane z pity 2013 definiują pojęcie "nieodpłatnych świadczeń"

Pobierz formularz w formacie PDF

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na próżno możemy szukać pojęcia „nieodpłatnych świadczeń”. Nie zostało ono bowiem w sposób jednoznaczny zdefiniowane na gruncie prawa podatkowego. Niemniej, świadczenia nieodpłatne i ich poprawne rozumienie – są wykorzystywane w toku rozliczeń podatkowych. Przepisy podatkowe umożliwiają ustalenie w sposób prawidłowy wartości świadczeń nieodpłatnych. Jest to niezbędne dla ich opodatkowania podatkiem PIT. Rozliczenia podatkowe PITy 2013 powinny ujmować przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, aby można było zapłacić od nich podatek należny na rzecz fiskusa. PITy 2013 Program pozwala w sposób bezbłędny, zgodny z obowiązującym stanem prawnym, wyliczyć wartość takich świadczeń.

 

Jak powstają nieodpłatne świadczenia?

Z nieodpłatnym świadczeniem będziemy mieli do czynienia w przypadku nieodpłatnego:

  • Udostępnienia rzeczy,
  • Wykonania na rzecz podatnika usługi,
  • Udostępnienia lokalu lub innej nieruchomości.

Kodeks cywilny określa, że nieodpłatne świadczenie generuje przysporzenie majątkowe dla jednej ze stron, która nie płaci za owe świadczenie, a z drugiej strony powoduje zmniejszenie aktywów i nieuzyskanie przysporzenia przez drugą ze stron. Każdorazowo przy ustalaniu wartości nieodpłatnych świadczeń, w celu ich opodatkowania podatkiem dochodowym, określa się je na podstawie cen rynkowych. 

Słowa kluczowe

  • PITy 2013 Program i świadczenia nieodpłatne
  • świadczenia nieodpłatne a pity 2013
  • Przepisy podatkowe pity 2013 a świadczenia nieodpłatne
  • rozliczenia PITy 2013 a nieodpłatne świadczenia
  • deklaracja pit 2013 z wykazaniem świadczenia nieodpłatnego

Czy prawo podatkowe przewiduje zmiany dla liniowców - Podatek liniowy z Programem Pity 2013

Podatek liniowy jest prostą formą opodatkowania dochodów pochodzących z działalności gospodarczej. W ten sam sposób nie można jednak opodatkować dochodów np.: z najmu prywatnego. Zmiana definicji działalności gospodarczej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowała, że zmodyfikował się nieco zakres zastosowania podatku liniowego jako formy rozliczeń dochodowych z fiskusem. Rozliczenie roczne 2013 z ujęciem podatku liniowego – składać mogą jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, czy też w formie udziału w spółce, nieposiadającej osobowości prawnej. Ograniczenie zastosowania podatku liniowego Podatek liniowy nie znajdzie...

Czy rodzicowi może przysługiwać w PIT 2013 ulga na dorosłe niepełnosprawne dziecko, które samo osiąga niewielkie dochody?

Opieka nad dzieckiem (niezależnie od tego, czy jest ono zdrowe, czy niepełnosprawne) powoduje, że rodzice zyskują prawo do ulgi podatkowej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, iż praca zdrowego, niepełnoletniego dziecka, lub dziecka niepełnosprawnego (niezależnie od wieku) - może przysporzyć rodzicowi utraty do ulgi prorodzinnej. Zasada jest prosta: rodzic nie wpisze ulgi prorodzinnej na dziecko w swój roczny pit 2013, gdy w ciągu roku podatkowego zarobi ono więcej, niż 3089 złotych. Jeżeli dodatkowo dziecko jest niepełnosprawne, a rodzic na ten poczet odbiera zasiłek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), to fakt ten również będzie przeszkodą do uwzględnienia wspomnianej ulgi. Jak wynika zatem z...

Czy niektóre zyski małoletnich dzieci mogą być zwolnione od podatku? PIT 2013 rodziców z Programem do rozliczeń PITy 2013

W dzisiejszych czasach istnieje mnóstwo możliwości, dzięki którym młodzież może pobierać dochody. Drobne prace dorywcze i sezonowe na określonych przez prawo pracy zasadach, czerpanie zysków z wynajmu, o ile nieruchomość także należy prawnie do małoletniego, niektóre stypendia, renty rodzinne i tak dalej. Wszystko to należy rozpatrzeć także pod kątem rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jak uwzględnić nieletnie dziecko na formularzu rodzica, lub rodziców o ile ci rozliczają się wspólnie? Bez obaw, darmowy i nowoczesny Program PITy 2013 pomoże nam wypełnić rozliczenie PIT 2013, także i w takim przypadku, gdy trzeba ujawnić zyski małoletnich dzieci. Istnieją także dochody nieletnich,...